O mnie

Jestem terapeutką NDT Bobath i terapeutką Integracji Sensorycznej. Ukończyłam wiele kursów związanych z szeroko pojętą terapią dzieci (m.in. PNF, PNF w skoliozach, Terapia neurorozwojowa niemowląt, Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci). Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, by móc dawać w swojej pracy jak najwięcej. Priorytetem jest dla mnie kontakt z dzieckiem i stworzenie takich warunków, by podczas terapii czuło się swobodnie i bezpiecznie. Interesuję się psychologią dziecka, jego rozwojem emocjonalnym i społecznym. Jest mi bliska tematyka związana z rodzicielstwem bliskości, NVC. Moją pozazawodową pasją jest muzyka – śpiewam dużo i (prawie) wszystko.